CIRKLAR

Anmälningar till cirklar görs snarast direkt till respektive cirkelledare. En del av cirklarna är mycket populära och därför fulltecknade, men anmäl ändå om du är intresserad så står du på kölista om det blir några platser lediga.
 
Vi försöker ordna nya cirklar/ grupper så snart vi hittar ledare.
Har du intresse av att leda en cirkel eller har förslag på nya cirklar så ta kontakt med någon i FAS styrelse.

OBS!!
  Avgifter för deltagande i vattengympan betalas in på föreningens bankgiro 586-2453 i anslutning till anmälan. Övriga avgifter se resp cirkel.

Max 12 deltagare i varje cirkel om inte annat anges.
 

NY NY NY NY NY NY

Diskussionscirkel om aktuella EU-frågor
 

Olika EU-frågor står i förgrunden just nu. Dramatiken kring Brexit tilltar allt mer, många undrar hur utgången kommer att påverka britterna och EU:s framtid. Högerextrema och nationalistiska krafter har växt sig starka i flera medlemsländer och kan komma att få stort genomslag i valen till EU-parlamentet i slutet av maj. Dessa partier utmanar flera av de värderingar EU står för. Hur mycket och på vilket sätt kan de komma att forma EU:s framtid? Kan Italiens ekonomi äventyra eurons överlevnad? 

Vi bjuder in till en studiecirkel där vi diskuterar dessa frågor samt går i genom elementa vad gäller EU:s funktioner och beslutsprocesser. Gruppen leds av Percy Westerlund, som under fjorton år arbetat med och i EU-systemet, efter 1995 som Direktör i EU-kommisionen med ansvar för direktoratet för relationer med Nordamerika, Stillahavsasien och EFTA-länderna. 

Tid: 17/4, 26/4, 2/5 och 16/5 kl 14.00-15.30
Lokal: Medborgarskolan, rum 3
Anmälan: Görs till cirkelledaren senast 15/4. E-post: percy.westerlund@gmail.com Tfn:070-360 71 12.
Antal: Max 10 deltagare

 

1.  Finska för Dig med förkunskaper  

Vi planerar starta en kurs om det finns intresserade. Vi lägger upp innehållet tillsammans och träffas på Medborgarskolan.

Start: Tid meddelas berörda så snart tillräckligt antal uppnåtts.
Anmälan snarast
 till Leena Björstedt tel.076-1069 687

2. Turistspanska för Aktiva Seniorer  

Spanska fortsättning "Hola de nuevo" 

Start
måndag 21/1 kl.14.00-15.30.  Därefter samma dag och tid varannan vecka.
Lokal: Medborgarskolan rum 3 utom 4/2 och 4/3 då rum 2
Ledare: Inger Jernberg tel. 070-2308788     
Obs! Denna termin startar ingen nybörjarcirkel i spanska.

3. Vi läser spansk litteratur - Fortsättningscirkel 

Tid: Start måndag 14/1 kl.14.00-15.30. Därefter samma dag och tid varannan vecka. 
Lokal:
Medborgarskolan sal 3 
Ledare:
Inger Jernberg  tel. 070-2308788

4. Jazzcirkel  

Jazzcirkeln fortsätter också denna höst med Göran och Ewert som alternerande ledare.

Tid
: Start tisdag den 15/1  kl 10.00, därefter varannan tisdag, sex gånger.
Lokal
: Medborgarskolan sal 3

Ledare
: Göran Sjögren tel. 070-5275505,  Ewert Rosén tel. 0171-367 28

5. Vi målar akvarell

Släpp fram konstnären i dig - börja måla akvarell!

Tid: Start torsdag den 17/1  kl 9.30-11.30. Sammanlagt 10 gånger.
Lokal: Medborgarskolan sal 2
Ledare: Monica Forsling tel. 070-1440285
Anmälan:
senast 10/1 till Monica.  Material får man själv hålla med.

6. Samtalsgrupp

En cirkel för livsnära samtal kring ”tankar och funderingar om stort och smått”.

Tid
: Start måndag den 4/2 kl.14.00-16.00 och därefter var 3:e måndag samma tid
Lokal: Medborgarskolan
Ledare: Ulla Lindgren tel. 0171-811 88  
Antal: min. 4  max 8 deltagare

 

7. Bokprat 

Bokpratet fortsätter med fyra grupper där man läser en bok/novell etc. och sedan diskuterar innehållet utifrån intressen och erfarenheter.

Lokal: Enköpings bibliotek


Grupp 1 Torsdagar udda veckor, med alternerande ledare.
Start: torsdag 17/1 kl 10.15.
Ledare/ansvarig: Gunilla Ringqvist  tel. 0171-91153

Grupp 2
  Tisdagar 1 gång i månaden med start tisdag den 15/1 kl. 10.15  -11.45 samt 12/2, 12/3, 9/4 och 14/5
Ledare
Birgitta Nyberg tel. 076-1064612

Grupp 3
Andra tisdagen i månaden med start tisdag den 8/1 kl. 13.30
Ledare Jan Hannebo tel. 070-8737445

Grupp 4  Bokprat för herrar
Start
: Onsdag 23/1 kl.10.00-12.00  därefter 27/2, 27/3, 17/4, 22/5 samma tid varje gång.
Ledare:
Göran Sjögren tel. 070-5275505, Svante Moberg tel. 070-514 25 02

Grupp 5 NYTT NYTT NYTT
Start: måndag 21/1 kl 14.15 och därefter 18/2, 18/3, 29/4 och 20/5.
Ledare: Ulla Pettersson tel. 070-836 84 50

 
 

8. Fågelskådning   

Efter ett inledande teoriavsnitt tar Inger Strid Andersson oss med ut i naturen för att skåda fåglar vid tre tillfällen.

Tid:
Start i Medborgarskolans lokal. Vid det första teoritillfället bestämmer vi datum för 4  exkursionstillfällen. Handkikare och fågelbok är bra att ha.
Ledare:
Inger Strid Andersson tel. 073-04640 58
Anmälan
: senast 15/3
Kostnad: Ingen, förutom eventuell fågelbok. Deltagarna förväntas samåka vid exkursionerna. Antal: max 15 deltagare

9. Pilatesträning

Pilates stärker dina musklerna i bålen, dvs. rygg, mage och sätet – våra djupa, stabiliserande muskler som håller uppe kroppen.

Tid
: Start torsdag den 17/1 kl.10.00  med 45 min. i lugn takt!
Lokal
: Magasinet/Friskvårdarna Eriksgatan 39
Ledare: Görel Ulmstedt  tel. 0171-39749
Kostnad: 
250 kr för 10 gånger, betalas till föreningens bg. 586-2453 före start.
Antal: max 12 deltagare
 

10. Vattengymnastik i Rehabbassängen på Idrottshuset

                       

Vattengymnastiken fortsätter som tidigare med tre grupper.

Tid
:
Tisdagsgrupperna
startar den 8/1 med två pass; kl. 9.00-10.00 och kl. 10.00 -11.00.

Fredagsgruppen
startar den 11/1  kl. 11.00-12.00. Därefter samma tider varje tisdag resp. varje fredag.
Lokal: Idrottshuset, ingång Rehabbassängen.
Ledare: Gudrun Lundholm (tisdag) och Görel Ulmstedt (fredag).
Anmälan: Gudrun tel. 0171-369 03  resp. Görel tel. 0171-397 49
Avgift: 300 kr för 12 tillfällen.

11. Zumba – dansglädje för alla åldrar 

 Den populära Zumba-cirkeln fortsätter även under hösten. "Ett träningspass i Zumba innehåller mycket dans, som kombinerar flera olika latinamerikanska dansstilar. Passet kan passa alla och är inriktat på att du ska ha roligt samtidigt som du tränar hela kroppen".

Tid: Start tisdag den 15/1  kl.11.00 -12.00 
Lokal
: Kryddgårdens samlingslokal

Ledare
:
Sif Lindqvist  tel. 070-3285078  
Anmälan:
snarast till Sif L.

Avgift
:
50 kr. Betalas kontant till  Ulla Reuterskiöld vid första tillfället.
Antal
:
max 25 deltagare

12. Padel – en racketsport för alla  

Padel är en mycket populär racketsport i Argentina och Spanien numera på stark frammarsch i Sverige. Den har likheter med tennis och squash och spelas endast som dubbel. Den är betydligt mindre fysiskt krävande än squash och enklare än tennis. Det vore kul om vi kunde få ihop en grupp som träffas regelbundet och spelar. Enda kravet är att vi blir minst fyra. Blir vi ojämnt antal får vi bytas av. Fyra banor har öppnat i gamla Coop Bygg och anläggningen ser riktigt bra ut. Racket finns att hyra och kostnaden per timme för en bana är 300 kr. Beläggningen är låg på vardagsförmiddagar och tanken är att träffas tisdagar kl 10-11. För mer information se https://www.enkopingpadel.se/

Tid
: Start tisdag 22/1 sedan varje vecka tisdagar  kl.10.00-11.00  Samling kl.9.45
Lokal:
F.d. Coop Bygg 
Ledare:
Åke Sundby tel. 0702794745

Anmälan:
Senast 16 januari till cirkelledaren

13. Operacirkel  

"Regementets dotter", en italiensk opera i två akter med musik av Gaetano Donizetti ges av Metropolitan Opera House i New Yorki en direktöverföring till Heby Folket Hus. Även i vår erbjuds våra medlemmar två träffar kring kompositören och hans verk. Ni lyssnar  även på några av de mest kända ariorna och musikstyckena, så att ni får några fina aha-upplevelser, när ni vid den tredje träffen ser föreställningen  i Heby.

Tid
:
Onsdag 13/2 kl.16.00-18.00 och 27/2  kl.15.00-17.00 samt avslutning i Heby Folkets Hus den 3/3  Se vidare  "Enstaka händelser".
Lokal: Ceciliasalen,  Kyrkans Hus
Ledare: Bertil Grenströmer  tel. 070-9221880
Anmälan
: snarast till Bertil G.
Antal
: max 40 deltagare
Avgift: 50 kr.  Betalas kontant till  U Reuterskiöld vid första träffen.

14. Släktforskning

Vi fortsätter cirkeln i släktforskning. Programmet ”Arkiv Digital” kommer att användas.

Tid:
Start tisdag den 22/1 kl 14.00 -16.00 därefter varje vecka. Sammanlagt 10 gånger. Lokal: Medborgarskolan, rum 3
Ledare:
Håkan Palm tillsammans med Hans Hellqvist tel. 0171-316 82 
Antal: max 9 deltagare
Avgift: Endast för ”Arkiv Digital”, 150 kr för 10 veckor. Betalas efter kursstart till Medborgarskolan

15. Nybörjarkurs - Android  (Undantag Doro)

Lär dig din Android-mobil – allt från startskärmen till ikonernas utseende, storleken på skrivbordet, kamera och olika användbara funktioner.

Tid
:
Start onsdag 13/2  kl.10.00-12.00 samt 20/2, 27/2 och 6/3 
Lokal:
Medborgarskolan

Ledare
:
Jan E Nyberg  tel. 070-6325716  
Antal: max 8 deltagare

16. Matlagningskurs för herrar

Vi lagar mat till vardag och fest och avslutar varje kurskväll med gemensam avsmakning vid dukat bord. Kursen vänder sig till dig som har liten matlagningsvana men som vill lära och förkovra dig mera. Medtag förkläde och livsmedelshandskar.

Tid: start 6/2 kl 17.15-20.15  och ytterligare 4 kurskvällar, totalt 5 tillfällen. Sista kurskvällen, den 6/3 inbjuder varje kursdeltagare en gäst till kursens avslutningsmiddag. Pris 100:- för gäst inkl. vin, lättöl eller vatten.
Lokal
:
Korsängsskolans skolkök
Ledare : Göte Larsson tel. 070-8468890   
Kostnad
400:-, inkluderar råvaror och måltidsdryck till kurskvällarnas måltid. Betalas till cirkelledaren första kurskvällen.   
Antal:
max  8 deltagare
 

17. Hjärt- Lungräddning (HLR)  Vill du kunna rädda liv?

                                        

Teori med bildspel och filminslag föregår praktiska övningar på docka och användning av hjärtstartare.

Tid:
Repetition Tisdagen 5/2 kl. alt, tisdagen 12/2 kl.15.00-16.30
Tid:
Nybörjare (och tidigare utbildade som önskar full repetition) Onsdagen 6/2 kl. alt onsdagen 13/2 kl.14.30-17.00
Lokal: Medborgarskolans lokal rum 2 och 3.   
Ledare: Lars Widegren 
Anmälan: lars.widegren@tyfonmail.se eller tel. 076-106 98 37 (kl 17.00-20.00).
Tel 0171-33756 fungerar sämre. 
Antal:
min 5 max 20.
Denna utbildning riktar sig till Dig utan tidigare utbildning (Nybörjare) (teori och praktik) och till Dig som vill repetera tidigare utbildning.  
Obs! Det är angeläget att så många som möjligt av Aktiva Seniorers gymansvariga deltar i utbildningen.

18. Aktiekunskap - Grundläggande kapitalförvaltning/aktier 

                              

Här diskuterar vi vad man skall överväga med medel man har till förfogande, speciellt med inriktning på aktier av olika slag. En speciell del avser riskhantering.

Tid
:
Start tisdag 12/2 kl. 9.00-11.00 därefter 19/2, 15/3 och 12/4 samma tid.
Lokal: Medborgarskolan rum    
Ledare:
Lennart Thorstensson  tel.070-5888835

19. Buggcirkel

Vi har inte lyckats få till stånd en buggcirkel för våren. Inget hindrar dock att man anmäler sig till Ena Bugg och Swings utbildning https://www.enabugg.com/boka-danskurs. Det förutsätter dock att man anmäler ett par. Om man saknar danspartner eller vill gå tillsammans med andra Aktiva Seniorer så kan ni anmäla er till mig ake.sundby@web.de så ska jag försöka organisera något.

 20.  Seniorklassiker

Den svenska klassikern med Vasaloppet, Vansbrosimningen, Vätternrundan och Lidingöloppet är ju ett känt begrepp. Vi tänker införa ett senioranpassat alternativ med 5 km promenad, 10 km cykling och några meters simning, allt i kombination med en picknick i det gröna. Vid tillräcklig snötillgång tar vi också en skidtur i Gånstaspåret. De här aktiviteterna är ju trevligare att genomföra i vackert väder. Därför behöver vi en intresseanmälan per mail till fas.enkoping@outlook.com  så tar vi kontakt med er ca en vecka innan varje tillfälle, när vädret ser lovande ut. Det här skulle Dr Westerlund ha gillat.

21.  Seniorgym på Kryddgården

Vi fortsätter med seniorgymmet under våren och sommaren 2019.

Morgonträning; Måndagar, tisdagar och torsdagar kl.06.30-07.45 
Eftermiddagsträning:
Måndagar, tisdagar, onsdagar, och torsdagar kl.16.00-18.00. Lördagar kl.09.00-11.00.

Vi håller stängt följande dagar: 
1/1
tisdag, Nyårsdagen
18/4
torsdag, Skärtorsdagen
22/4 måndag, Annandag påsk 
30/4
tisdag, Valborgsmässoafton 
1/5
onsdag, Första maj.
30/5
torsdag, Kristi himmelsfärds dag.

Aktiva Seniorer har ingått ett avtal med Enköpings Kommun:

*  För att få träna på Aktiva Seniorers tider i Gymmet på Kryddgården krävs medlemskap    samt att vederbörande har introducerats av Enköpings kommuns fysioterapeuter under en längre tid.
*  De medlemmar i Aktiva Seniorer som vill börja träna måste först introduceras av Enköpings  kommun under 1 år för att få behörighet. Denna träning sker på dagtid, kontakt tas med tjänstgörande fysioterapeut i Kryddgårdens gym.
 
*  Styrketräningen genomförs med särskilda träningsredskap och maskiner där muskulaturen belastas på olika sätt. För att ernå en säker träning som är individanpassad krävs denna introduktion som specialister leder.
*
  Aktiva Seniorers träningspass övervakas av Gymansvariga som erhållit särskild utbildning för detta av Kommunens fysioterapeuter.
*  Medlemmar som har erfarenhet från styrketräning och är villiga att ställa upp som gymansvariga kan anmäla detta till Aktiva Seniorers samordnare Sven-Erik Meyerson.

Lokal:
Kryddgårdens gym.
Ledare: Utbildade gymansvariga ur Aktiva Seniorer.
Information och samordning: Sven-Erik Meyerson, tel. 070-2727100

22. Vinprovning            

Cirkeln fortsätter i vår med aperitif- och efterrättsviner i två grupper. Tidigare deltagare har förtur, men ytterligare någon deltagare kan beredas plats. Vi träffas fem gånger under våren. Fyra glas medtas till provningarna.

Grupp 1
Tid: Start måndag 21/1, 18 /2, 25 /3, 23/4  och 27/5  kl.17.00-19.00
Lokal: Medborgarskolan rum 2 och 3    
Ledare: Åke Sundby tel. 070-2794745
Kostnad: max 500 kronor betalas till cirkelledaren vid första provningstillfället 21/1.

Grupp 2  
Tid
:
Start onsdag 23 januari, 20 februari, 27 mars, 24 april och 29 maj kl. 17.00-19.00
Lokal:
Medborgarskolan rum 2 och 3
Ledare:
Åke Sundby

Kostnad:
max 500 kronor betalas till cirkelledaren vid första provningstillfället 23/1

23. Dokumentärfilmer

Det blir två cirklar med dokumentärfilmer - en fortsättningsgrupp (fullt) och en ny grupp. Vi träffas vid tre tillfällen och tittar på Tom Alandhs filmer och diskuterar efteråt. Det blir samma ledare och samma lokal för båda grupperna.

1. Fortsättningsgruppen (fullt)
Tid: start må 7/1 kl 15.00-17.00 och därefter må 4/2 och må 4/3 samma tid.

2. Ny grupp 
Tid:
start tis 5/2 kl 15.00-17.00 och därefter tis 5/3 och tis 2/4 samma tid.

Anmälan
till Gerd Ferger  tel.070-2580122
Ledare: Gerd Ferger. Lena Sundby och Ami Moberg

Antal:
max 12 deltagare