Årsstämman

Föredragningslista
Verksamhetsberättelse 2018
Resultat- och balansräkning 2018
Revisionsberättelse
Verksamhetsplan 2019
Budget 2019
Valberedningens förslag

 

Föredragningslista vid föreningsstämman 

1.     Föreningsstämman öppnas

2.     Val av mötesordförande

3.     Val av sekreterare

4.     Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

5.     Fastställande av röstlängd

6.     Anmälan av övriga frågor, vilka stämman kan ta upp till behandling

7.     Föreningsstämmans behöriga utlysande

8.     Fastställande av föredragningslista

9.     Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse inkl ekonomisk redovisning

för år 2018

10. Revisionsberättelse

11. Fastställande av resultat- och balansräkning

12. Resultatdisposition

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

14. Verksamhetsåret 2019

a)     verksamhetsplan

b)    budget

c)     medlemsavgift 2020

15. Motioner från enskilda föreningsmedlemmar och förslag från styrelsen

16. Beslut om antalet styrelseledamöter

17. Val av föreningsordförande på ett år

18. Val av styrelseledamöter på två år

19. Val av revisorer på ett år

20. Val av valberedning

21. Frågor som stämman beslutat ta upp till behandling

22. Föreningsstämman avslutas

åter

Verksamhetsberättelse 2018

Föreningen får härmed avge berättelse för verksamhetsåret tillika jubileumsåret 2018.

 

Föreningens organisation

 

Styrelsen

 

Ordförande                                               Åke Sundby

Vice ordförande                                       Ulla Reuterskiöld

Sekreterare                                              Kerstin Lindgren

Vice sekreterare                                      Kristina Lindblad

Ledamot                                                   Barbro Hedström

Ledamot                                                   Svante Moberg

Ledamot                                                   Jan Clasenius

 

Webbmaster för hemsidan har Hans Hellqvist varit fram till årsskiftet. Hans Hellqvist har också haft ansvar för  ekonomin under året och avgett både skriftliga /muntliga rapporter om det ekonomiska läget vid varje styrelsemöte.

 

Revisorer                                                  Sven-Erik Meyerson, Hans Skogevall

 

Valberedning                                            Carla Toll-Magnsjö,  Lars Wallander,

                                                                   Hans Hellqvist

 

Totalt antal medlemmar vid årsslutet 2018                   928

 

Styrelsesammanträden

 

Styrelsen har under året haft ett konstituerande och 11 ordinarie sammanträden, samtliga protokollförda. Dessutom har styrelsen sammanträtt vid två tillfällen för utskick av programblad. Frågor tillhörande föreningsarbetet har även avhandlats via telefon- och mailkontakter.

 

Styrelsemöten och de flesta cirkelsammankomster, med undantag för bokprat, zumba, vattengymnastik, pilates samt operacirkel, har ägt rum i Medborgarskolans lokaler.

 

Föreningsstämma

 

Föreningsstämman hölls torsdagen den 22 februari 2018 i Westerlundska gymnasiets aula i närvaro av 170 medlemmar. På grund av det stora deltagarantalet fick vi byta lokal. Mötesordförande var Jan Nyberg.

Efter mötesförhandlingarna höll journalisten och dokumentärfilmaren Tom Alandh en mycket intressant och uppskattad föreläsning  om sina dokumentärfilmer med olika kända personligheter. Därefter bjöds deltagarna på kaffe med tillbehör.

 

Månadsmöten

 

Månadsmötena har hållits i Kryddgårdens samlingssal, förutom den 13 december vid julavslutningen, då mötet hölls i Kyrkans hus, Ceciliasalen.

 

Årets åtta månadsmöten har innehållit program med varierande innehåll och besöktes i genomsnitt

av ca 115 personer. Vid sidan av huvudprogrampunkten har information om pågående och planerade föreningsaktiviteter lämnats. Våra månadsmöten har varit öppna även för icke medlemmar, som har anmält intresse för programmet i fråga.

 

Vårens första månadsmöte hölls den 25 januari då landshövding Göran Enander berättade om sin bakgrund, sitt uppdrag som landshövding och sitt engagemang i integrationsfrågor inför 97 deltagare. Ett mycket intressant och informativt möte med plats för frågor från publiken.
 

Den 22 mars bjöd Peter Lind & the Cabaret band på en musikalisk resa till jazzens födelsestad med föreställningen " New Orleans- Land of Dreams". 92 nöjda deltagare njöt av lättsam  svängig musik.

 

Temat den 19 april var "Vad är Bitcoin" då författaren och bitcoinkonsulten Kalle Rosenbaum försökte förklara Bitcoins  uppkomst, användningsområden, transaktioner och framtida användning. Inte helt lätt för de 72 närvarande att hänga med i alla teknikaliteter.

 

Höstens månadsmöten inleddes den 24 augusti  i Främjarstugan med salladslunch och program-presentation. Intresset var stort och många av programaktiviteterna blev nästan fullbokade vid mötet. Det stora intresset gjorde att deltagarna, 179 personer, fick delas upp i två grupper med olika starttider.

 

Den 24 september fick vi besök av biskop emeritus Esbjörn Hagberg, som tidigare tjänstgjort som präst i Enköping och nu återvänt till staden. Temat för hans mycket uppskattade föreläsning  var "Ingenting är längre som förut - Om förändringar i samhälle, värderingar och tro". Stort intresse - 148 deltagare.

 

Vid månadsmötet den 29 oktober berättade EU-parlamentarikern Christofer Fjellner om sin väg in i politiken och sitt arbete i EU-parlamentet i Bryssel. Även denna gång var intresset stort - 131 deltagare.

 

Den 26 november var det f.d. prästen Anna-Lisa Plahn Skirgård  som i ord och ton berättade om och gav prov på olika ord och uttryck i dialekter runt om i länet. Igenkännandet var stort och uppskattat bland flera i lyssnarskaran på 101 personer.

 

Hösten avslutades traditionsenligt med glöggmingel och julsmörgås i Ceciliasalen på Kyrkans hus den 13 december. Unge Spencer Strand svarade för underhållningen och sjöng kända julmelodier till eget gitarrackompanjemang och inbjöd också publiken att sjunga med i de kända refrängerna. Överraskning denna gång var besöket av Enköpings lucia med tärnor som framförde sitt program med julsånger. Stort deltagarantal och trångt i lokalen när 148 personer skulle bänka sig vid de dukade borden.

 

Cirklar

 

Språkcirklar

Flera  språkcirklar har varit i gång under våren; Engelska med Eric Elliot för "enklare konversationsengelska" och Glyn Wright med "fördjupning i det engelska språket" samt tre grupper Spanska - på olika nivåer - med Inger Jernberg som ledare. Under hösten blev det bara en cirkel i spanska och cirklarna i engelska utgick på grund av Eric Elliots bortgång under sommaren och för få anmälda till Glyn Wrights fördjupningscirkel.

 

Jazz

De populära jazzträffarna har fortsatt både under våren och hösten med Göran Sjögren och

Ewert Rosén som kunniga cirkelledare.

 

Bokprat

Fyra cirklar har haft sina träffar på biblioteket under året. Birgitta Nyberg samt Jan Hannebo har varit ledare för varsin cirkel, som läst böcker/noveller och därefter diskuterat innehållet. En tredje grupp har också varit i gång med alternerande ledare och med Gunilla Ringqvist som ansvarig kontaktperson. En nyhet för året var Bokcirkel för herrar, som letts av Göran Sjögren och Svante Moberg.

 

Fågelskådning

Inger Strid Andersson har både under våren och hösten först haft teorilektioner på Medborgarskolan och därefter guidat deltagarna vid fågelskådning ute i naturen.

 

Vattengymnastik

Den populära vattengymnastiken, som har lockat tre fulltecknade grupper, har pågått under året; tisdagar två grupper under ledning av Gudrun Lundholm samt en fredagsgrupp med Görel Ulmstedt som ledare. Många medlemmar står på kö för att komma med. Ytterligare en grupp är önskvärd.

 

Operacirkel

Som förberedelse inför besöken i Heby Folkets hus med Digital Opera från Metropolitan ledde Bertil Grenströmer två cirklar - en på våren och en på hösten - om de aktuella kompositörerna och deras verk.

 

Släktforskning

En cirkel i släktforskning med Håkan Palm som ledare har varit välbesökt under både våren och hösten. Hans Hellqvist har varit samordnare/medhjälpare.

 

Samtalsgrupp

Under ledning av Ulla Lindgren, har en cirkel, för livsnära samtal kring tankar och funderingar om stort och smått pågått under året.

 

Nybörjarkurs - Android och iPhone

Jan Nyberg har varit ledare för en nybörjarcirkel om Android-telefoner under året. På hösten tillkom också en cirkel för iPhone med Ami och Svante Moberg som ledare.

 

Hjärt- Lungräddning HRL

Under både våren och hösten har Lars Widegren haft utbildning om HLR - både teori och praktiska övningar för ansvariga för seniorgymmet och andra intresserade medlemmar.  

 

Zumba

Dansglädje för alla åldrar. Under ledning av Sif Lindqvist har ett tjugofemtal entusiaster under året deltagit i Zumban på Kryddgården. Här står medlemmar på kö för att få chans att komma med.

 

Vinprovningscirkel

Under Åke Sundbys kunniga ledning har två grupper på sammanlagt drygt 20 deltagare guidats runt i vinets värld och njutit av goda drycker i trevlig samvaro.

 

Seniorgym på Kryddgården

Deltagarantalet på seniorgymmet fortsätter att öka och öppettiderna fick utökas med en morgontid kl.6.30 - 7.30 måndag, tisdag och torsdag.

 

Pilatesträning

Under Görel Ulmstedts ledning har ett tiotal deltagare fått en stärkande träning för hela kroppen.

 

Matlagning för herrar

Matlagningsintresserade herrar kunde under våren träffas i Korsängsskolans hemkunskapssal och laga mat för vardag och fest tillsammans med Göte Larsson som cirkelledare.

 

Berättarcirkel - "Storytelling"

Den här cirkeln lockade inte tillräckligt antal deltagare och fick därför utgå.

 

Aktiekunskap

Den här cirkeln har varit inriktad på grundläggande kapitalförvaltning, aktier och riskhantering.

Cirkelledare för detta har Lennart Thorstensson varit.

 

Vi målar akvarell

En nyhet för året blev akvarellcirkeln med Monica Forsling som inspirerande ledare.

 

Dokumentärfilm

Tom Alandhs föreläsning vid ett av vårens månadsmöten inspirerade Gerd Ferger, Lena Sundby och Ami Moberg att under hösten starta en cirkel kring Tom Alandhs dokumentärfilmer.

 

Resor och enstaka händelser

 

Torsdagen den 2 februari  besöktes Oscarsteatern och föreställningen "Gentlemannen" med Henrik Dorsin i åtta olika roller. 54 förväntansfulla  medlemmar följde med på resan med buss.

 

Fredagen den 23 februari gick bussresan till Berwaldhallen  med föreställningen "Svenska stjärnor - En hyllning till Ella Fitzgerald". 54 deltagare fick lyssna på både stor orkester och jazzsångerskor.

 

Söndagen den 4 mars besökte vi Heby Folkets Hus och njöt av "Kärleksdrycken" som digital opera. Kaffe med smörgås och kaka serverades i pausen. 62 deltagare samåkte med bil till Heby.

 

Fredagen den 16 mars inbjöds medlemmarna till jubileumsfest med trerätters festmiddag och underhållning med Marcus Dannvik &Co i Westerlundska gymnasiets  matsal. Anledning till

jubileet var att föreningen varit verksam i 15 år. Mycket trevligt tyckte 265 nöjda och glada deltagare.

 

Söndagen den 25 mars blev det åter bussresa till Stockholm för "My Fair Lady" på Stockholms Stadsteater. 54 förväntansfulla deltagare fick se en moderniserad version. God mat i teaterrestaurangen innan föreställningen.

 

Fredagen den 6 april erbjöds en föreställning på Dramaten med två giganter - Sven-Bertil Taube

och Krister Henriksson - i "Påklädaren". En fullastad buss med 54 förväntansfulla resenärer fick

njuta av skådespelarnas agerande på scenen.

 

Onsdagen den 25 april gick turen först till Operans guldfoajé med lunchkonsert som efterföljdes av guidad visning av Kungliga slottet. Lena vid bussratten körde lugnt och tryggt de 54 resenärerna

 

Den 18 maj var det ordförandes tur att bjuda in 55 medlemmar till vårens vinprovning med röda viner passande till grillad mat. Uppskattad och lyckad tillställning med riklig antipastotallrik och goda viner.

 

Tisdagen den 22 maj stod speedway i Eskilstuna på programmet. Denna gång fick de 54 intresserade deltagarna se Smederna köra och ta hem segern i strålande väder.

 

Torsdagen den 24 maj åkte två bussar med förväntansfulla medlemmar på utflykt till Vaxholm. Det blev en innehållsrik dag med guidad visning av Vaxholms kastell, lunch och en timmes båtresa via bl.a. Oxdjupet och Trälhavet  i det vackra sommarvädret. Bussfika på hemvägen för de 93 nöjda resenärerna.

 

Lördagen den 2 juni lockade dessvärre inte "Elvis in Concert -The Wonder of You" på Globens scen så stort deltagarantal. Men det trettiotal  som följde med var mycket nöjda med föreställningen.

 

Tisdagen den 12 juni ordnades en "hemlig golfresa" med Christer Johansson som arrangör/reseledare.

 

Föreningens eget klubbmästerskap i golf som hölls tisdagen den 11 september på Enköpings GK lockade hela 52 deltagare. Segrare bland damerna blev Elisabeth Axelsson och herrklassen vanns av Lars-Åke Berglund.  Grattis till dessa två!

 

Tisdagen den 18 september åkte 19 förväntansfulla medlemmar till Solvallatravet med hopp om att ta hem storvinsterna - som tyvärr uteblev! God middag innan tävlingarna började.

 

Söndagen den 30 september framfördes musicalen "Så som i himmelen" på Oscarsteatern. Även om Marlena Ernman inte medverkade denna dag var de 84 deltagarna mycket nöjda med föreställningen.

 

Söndagen den 7 oktober var det dags för operacirkelns deltagare och övriga att åka till Heby Folkets Hus och njuta av "Aida" som digital opera med kaffe & smörgås i pausen. 62 personer samåkte med bil.

 

Onsdagen den 17 oktober var det dags för Gourmetmiddag på Novisen. De 65 nöjda deltagarna fick njuta av en femrättersmeny, smakfullt och proffsigt upplagt, med passande viner till.

 

Söndagen den 21 oktober var det dags att plocka fram dansskorna för då stod danskryssning till Mariehamn på programmet. De 48 danslystna som åkte med verkade nöjda med resan som helhet, trots trängsel vid buffén och på dansgolvet till Leif Kronlunds storbandsmusik med Andreas Weise som gästartist.

 

Onsdagen den 24 oktober gick bussturen till Klara Soppteater. 54 deltagare serverades purjolökssoppa och fick njuta av Anna-Lotta Larssons skönsång. Därefter intressant besök på Etnografiska museet med utställningen "Feathers". Bussfika innan hemresan.

 

"Så länge skutan kan gå" med Sven-Bertil Taube & Västerås Sinfonietta lockade 54 deltagare till

Västerås konserthus torsdagen den 8 november.

 

En mycket uppskattad utflykt blev den till Katarina kyrka söndagen den 18 november. Intressant och välbesökt högmässa med efterföljande brunch och söndagsskola för vuxna som hölls i Allhelgonakyrkan med kyrkoherde Olle Carlsson som ledare. 54 mycket nöjda besökare denna gång.

 

Fredagen den 23 november bjöd Göran Sjögren in till provning av Nobelviner med efterföljande middag på Beckasinen. Trevlig stämning och mycket uppskattat av de 64 deltagarna.

 

Succé i repris! Tisdagen den 27 november åkte två bussar med 93 förväntansfulla resenärer till

Restaurang Gondolen i Stockholm för att avnjuta ett välfyllt julbord.

 

Lördagen den 1 december hade föreningen bokat Joar Blå för en julkonsert med Återsken. Medlemmarna kunde bjuda in släkt och vänner och lokalen blev nästan fullsatt av de 338 deltagarna som fick uppleva en både stämningsfull och fartfylld konsert.

 

Onsdagen den 5 december gick turen först till Grådö mejeri med ett intressant studiebesök som följes av lunch i Rambostugan innan besöket i Tärnsjö Galleri och Ateljé där konstnären

BÅ Adamsson har sitt galleri. Stort intresse - utökning till 50 deltagare.

 

Höstens program avslutades lördagen den 8 december då 54 deltagare fick njuta av Jan Slottenäs och hans storband som framförde  julklassiker och annat ur Glenn Millers musikskatt.

 

Företags-/studiebesök

 

Studiebesöken vid olika företag i Enköping blev ett uppskattat inslag och följes upp med nya det här året.

Vid besöken (kl.14.00  som regel) har deltagarna fått en guidad visning och presentation av företaget och dess verksamhet. Företagen har som regel bjudit på fika.

-   17/1           KungSängen  Trevligt besök med 17 deltagare.                               

-   14/2           Vidilab  Intressant besök för  24 deltagare.

-   14/3           Minicars  20 deltagare som alla inte var helt nöjda med upplägget av besöket.

-   26/4          Mälarlaser  27 deltagare bjöds på en intressant genomgång av företaget.

-    7/ 6           Mjölkgården Simtuna Isby lockade 22 deltagare i vackert sommarväder. 

-   19/9          "Shoppa" Nordens ledande skyltsystem. Bara 9 deltagare på detta  intressanta,

                       trevliga besök

-   10/1          Travtränare Daniel Réden lockade hela 36 deltagare Furuby Gård.

-   17/10        Fruktjuice -juice -fruktkoncentrat drycker etc. 17 deltagare vid detta besök.

-   14/11        GLOAB - precisionsslipning i robotmiljö   Intressant och lärorikt besök med 23

                       deltagare.

 

 

Övrigt

 

 -   Vid förbundsstämmodagarna 25-26 maj 2018 i Värnamo deltog  Åke Sundby tillsammans

     med Ulla Reuterskiöld  och Kristina Lindblad som representanter för föreningen. 

 -   Vid FAS samrådsmöte  region Bergslagen deltog Åke Sundby.

 -   Vid Aktiva Seniorers extra förbundsstämma i Örebro den 30 augusti 2018  invaldes Åke

     Sundby som vice ordförande.

 

Enköping 2019- 02-01

  

..........................................................                            ..............................................................

Åke Sundby ordförande                                               Ulla Reuterskiöld v. ordförande

                                                                                       

..........................................................                             …………………………………….....

Barbro Hedström ledamot                                             Jan Clasenius ledamot

                      

.........................................................                              ............................................................

Kerstin Lindgren sekreterare                                         Kristina Lindblad ledamot

  

.................................................... 

Svante Moberg  ledamot                                                     

åter

Resultat- och balansräkning 2018 

RESULTATRÄKNING 2018

 
     
 

BUDGET

UTFALL

INTÄKTER

   
     

Medlemsavgifter

85 000,00

94 300,00

Månadsmöten

68 000,00

73 590,00

Cirklar

40 000,00

39 167,06

Utflykter

600 000,00

699 438,11

Fest m m

91 000,00

117 500,00

     

S:A INTÄKTER

884 000,00

1 023 995,00

     

KOSTNADER

   
     

Administration

-7 000,00

-10 512,00

Utsändning

-27 000,00

-27 811,63

Annonser

-3 000,00

-2 879,00

Månadsmöten

-89 000,00

-89 580,00

Cirklar

-21 000,00

-32 705,00

Utflykter

-600 000,00

-686 324,80

Fest m m

-125 000,00

-139 609,00

Styrelsen

-12 000,00

-15 031,00

Förbundsavgift

-12 000,00

-11 190,00

     

S:A KOSTNADER

-896 000,00

-1 015 642,43

     
     

BUDGET/RESULTAT

-12 000,00

8 352,74


 

BALANSRÄKNING 2018

     
       
 

2017

2018

 

TILLGÅNGAR

     
       

Förutbetalda kostnader

53 190,00

130 635,00

1)

Kassa

11 438,00

2 842,00

 

Bank

77 108,30

35 562,04

 
       

S:A TILLGÅNGAR

141736,3

169 039,04

 
       

EGET KAPITAL OCH SKULDER

     
       

Eget kapital

108 693,60

137 236,30

 

Årets resultat

28 542,70

8 352,74

 

Leverantörsskulder

500,00

4 450,00

 

Förutbetalda intäkter

4 000,00

19 000,00

2)

       

S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER

141 736,30

169 039,04

 
       

Noter:

     

1) Kostnad för 2019 för inköp av biljetter som utbetalats 2018.

   

2) Inbetalningar för 2019 avseende ”Årsavgifter”, ”Vattengymnastik” och biljetter till ”Nyårskonserten” som inbetalats 2018.

åter

Revisionsberättelse

REVISIONSBERÄTTELSE

FÖR

Föreningen Aktiva Seniorer

I Enköping

Verksamhetsåret 2018

 

Valda revisorer för verksamhetsåret 2018, Sven-Erik Meyerson och Hans Skogevall har granskat föreningens förvaltning och räkenskaper för verksamhetsåret 2018. Efter fullgjort uppdrag vill vi lämna följande revisionsberättelse.
 

Verksamhetsberättelsen stämmer bra överens med det programutbud som föreningen erbjuder medlemmarna vår och höst, aktiviteterna har stor bredd.
 

Årsmötesprotokollet är stringent. Styrelseprotokollen visar på effektivitet hos styrelsen med goda resultat som följd.
 

Räkenskaperna är väl förda. Tillgångarna på bankkonto och kassa stämmer överens med kontoutdrag och efter kontroll per 2018-12-31.
 

Då det under revisionen inte framkommit något som ger anledning till anmärkning föreslår vi;

att verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen fastställs,

att årets överskott på kronor 8 352,74 överförs till 2019 års verksamhet,

att 2018 års styrelse beviljas ansvarsfrihet av Föreningsstämman 2019-02-21.

 

Enköping 2019-02-21

 

 

Sven-Erik Meyerson                                                                             Hans Skogevall

åter

Verksamhetsplan 2019

Föreningen är en ideell organisation, politiskt och religiöst obunden med syfte att främja medlemmarnas kulturella intressen och erbjuda meningsfulla och berikande aktiviteter.

Med ledorden Trivsel, Samvaro och Stimulans har föreningen regelbundna månadsmöten där man strävar efter att erbjuda varierande program, cirklar inom olika ämnesområden, teaterresor/konserter, studiebesök, utflykter och fester.

Utbudet av aktiviteter presenteras för medlemmarna dels i form av ett programblad; ett för våren och ett för hösten och dels på föreningens hemsida. 

Enköping 2019-01-14

Styrelsen

åter
 

Budget 2019

     

Utfall 2018

Budget 2019

INTÄKTER

       
         

Medlemsavgifter

   

94 300

100 000

Månadsmöten

   

73 590

75 000

Cirklar

   

39 167

44 000

Utflykter

   

699 438

730 000

Fest m m

   

117 500

 
         

S:A INTÄKTER

   

1 023 995

949 000

         

KOSTNADER

       
         

Administration

   

10 512

11 000

Utsändning

   

27 811

29 000

Annonser

   

2 879

3 000

Månadsmöten

   

89 580

90 000

Cirklar

   

32 455

40 000

Utflykter

   

686 325

730 000

Fest m m

   

139 609

 

Styrelsen

   

15 031

6 000

Förbundsavgift

   

11 190

13 400

         

S:A KOSTNADER

   

1 015 642

922 400

         

Årets resultat/Beräknat resultat

8 353

26 600

 åter
 

Valberedningens förslag

Föreningsordförande för 2019

Åke Sundby (omval)

 

Styrelsemedlemmar

 

Omval 2 år

Kerstin Lindgren

Svante Moberg

Jan Clasenius

 

Nyval 2 år

Göran Wesström

Hans Hellqvist

 

Kvarstår 1 år

Barbro Hedström’

Kristina Lindblad

Ulla Reuterskiöld

 

---------------------------------------------------

 

Revisorer

Sven Erik  Meyersson

Hans Skogevall

åter