ÖVRIGT


RABATTER m m
 

Tågresor med SJ. Du får 10% rabatt på alla tågresor. Välj resenärskategori "Pensionär" när du bokar så räknas rabatten av automatiskt på priset.
 
Asplunds blomsterhandel ger 10 % vid köp mot uppvisande av medlemskort.
 
Ackes Färg ger 20 % på färg och 10 % Anzas och några andra tillverkares verktyg mot uppvisande av medlemskort.
 
Medborgarskolan ger 20% rabatt på sina cirklar
, dock ej på kursmateriel eller litteratur. Ange ”Aktiva Seniorer” vid anmälan via webben, e-post eller telefon 010-1575200. Detta erbjudande kan inte kombineras med andra erbjudanden.
 
För medlemskort ta kontakt med någon i styrelsen.
 
Som medlem är du olycksfallsförsäkrad i Folksam under tid då du är verksamdeltar i Aktiva Seniorers verksamhet. Vid skada kontakta närmaste Folksamkontor och hänvisa till Aktiva Seniorers försäkring nr K 66184.
 

Resor

Aktiva Seniorer i Enköping är inte beredda att ta ansvar för att arrangera flerdagarsresor. Däremot förmedlar vi gärna tips om resor, som verkar passa. En sådan är: möt våren i Rom 22-28 mars, som Aktiva Seniorer i Stockholm tagit initiativet till. Läs mer på deras hemsida www.stockholm.aktivaseniorer.com. En annan resa arrangeras av en organisation som heter Reseseniorer. De har bjudit in oss att haka på en resa till sydvästra USA den 23 september-6 oktober. Läs mer på www.reseseniorer.se. Anmälan sker direkt till respektive kontaktperson.

 

GDPR

"the General Data Protection Regulation", på svenska: Dataskyddsförordningen, har till syfte att stärka skyddet för fysiska personer vid hantering av personuppgifter.

En personuppgift är information som kan identifiera en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgift är namn, telefonnummer, personnummer, postadress, e-postadress mm.

FAS Enköping för ett medlemsregister med personuppgifter (uppgift om namn, postadress, telefonnummer, e-postadress), inträdesår, matallergier och uppgift om betald medlemsavgift. Dessa uppgifter behöver föreningen för att skicka ut programblad och kontakta deltagare vid olika aktiviteter. Uppgift om inträdesår används för att uppmärksamma nyinträdda och jubilarer och uppgiften om matallergier för att erbjuda rätt mat. Dessutom sker fotografering vid föreningens aktiviteter. Fotona används utan namnuppgift i programbladet och på föreningens hemsida. Observera att inga personnummer eller födelseår registreras.

Inga personuppgifter lämnas ut till tredje part.

Personuppgiftsbiträde (PuB) i föreningen är Kristina Lindblad.

Föreningsregistret uppdateras av PuB och delas av övriga styrelsemedlemmar. I samband med anmälningar till aktiviteter upprättas listor för hand, som sedan förstörs när de ej längre behövs.

Medlemmarna informeras i programbladet och på hemsidan hur vi hanterar personuppgifterna. Medlemmarna kan vända sig till PuB för att få registerutdrag (avseende egna uppgifter) och för att anmäla förändringar i personuppgifterna. Medlemmarna godkänner föreningens hantering av personuppgifter i och med tecknande och förnyelse av medlemskap.

Medlemsregistret ska så långt möjligt hållas aktuellt. Medlemmarna ansvarar för att meddela förändringar i personuppgifterna till PuB. Tidigare medlemmar stryks ur registret så snart PuB fått kännedom om utträde. Medlem som ej betalt årsavgift före årsstämman avförs ur registret.