Fortsatt vind i seglen

 

Jubileumsåret är slut och vi kan se tillbaka på mycket roligt vi haft tillsammans. Jubileumsmiddagen var väl årets höjdpunkt med nära 300 deltagare. Men det finns mycket annat, allvarligt och roligt, stort och smått, som jag gärna tänker tillbaka på. Ett nytt år stundar, och jag hoppas vi skapat ett program där alla ska hitta något av intresse. Bland cirklarna tar vi åter upp matlagning för herrar. Danskryssningen till Åland var populär. Den följer vi upp med räkmiddag med dans. Padel, ölskola, pubkvällar, gokart och seniorklassikern är alla nya aktiviteter, som ni kan läsa om på de följande sidorna. Förbundets riksmästerskap i golf genomförs åter i vår regi, denna gång på Orresta i delvis ny skepnad. Se till att vi blir många från vår förening. Se Förbundets hemsida.

 

Månadsmötena flyttar i vår tillbaka till torsdagar kl 14.00 i Kryddgårdens A-sal. Nytt för i år är även att vi anger en första dag för anmälan till "Enstaka händelser". Detta för att skapa större rättvisa vid evenemang som är särskilt eftertraktade. Det innebär att man en månad endast kan anmäla sig till händelser i kommande månad. Anmälan för "Enstaka händelser" görs som tidigare till Föreningens telefon 070-6920295.

Företagsbesöken anmäls däremot till den i styrelsen som står för arrangemanget.

På så vis får vi en något jämnare arbetsfördelning.

 

Med detta program kallas medlemmar till föreningsstämma den 21 februari kl.14.00.

Årsavgiften
för 2019 är 100 kr /person. Då ingår olycksfallsförsäkring som gäller vid resor och sammankomster anordnade av föreningen. Avgiften gäller per kalenderår och ska vara betald före stämman på föreningens bg 586-2453. Medlem som ej betalt årsavgift före stämman avförs ur medlemsregistret i enlighet med vår integritetspolicy.

Motioner till årsmötet ska vara inkomna till styrelsen senast den 24 januari.

 

Medlemsantalet fortsätter att öka. Under 2018 fick vi ca 200 nya medlemmar. Det är naturligtvis mycket glädjande, men ställer samtidigt allt högre krav på oss i styrelsen.

Då tänker jag inte så mycket på arbetsbördan, den förändras inte så mycket, utan snarare på svårigheterna att hålla en god kontakt med alla och ta hand om nya medlemmar. Jag skulle gärna dessutom se att medlemmarna engagerades mer i planeringen av programmet, och att vi förbereder för nya styrelsemedlemmar. För att råda bot på detta planerar vi några åtgärder:

1) Inrätta ett programråd bestående av medlemmar som vill tycka till om planerade aktiviteter och betygsätta genomförda händelser,

2) Genomföra informationsträffar för medlemmar som tillkommit under det senaste året (eller tidigare medlemmar också för den delen). Informationen skulle behandla förbundets verksamhet, vad föreningen vill åstadkomma och hur vi gör det. Tanken är naturligtvis att få nya medlemmar involverade. Vi har planerat två träffar på Medborgarskolan den 28 och 29  januari kl. 17.00-18.00.

3) Genomföra informationsträffar för medlemmar som kan tänka sig att gå in som styrelsemedlemmar. Vi berättar om styrelsearbetet och de olika funktionerna i styrelsen. Observera att deltagandet inte innebär något åtagande att ta på sig ett uppdrag.

    Plats: Medborgarskolan. Tid: 4 och 5 februari kl 17.00-18.00

I alla tre fallen anmäler ni er till undertecknad helst per mail, annars på telefon. Tveka inte, hör av er!
 

GDPR, på svenska Dataskyddsförordningen, är naturligtvis fortfarande aktuell.

 

Ändringar, tillägg och information om månadsmöten m.m. annonseras på vår denna hemsida samt i EP under rubriken "FÖRENINGAR”.

 

Åke Sundby, ordf.