Aktiva Seniorer

 • är en ideell organisation, partipolitiskt, pensionärsfackligt och religiöst obunden, med syfte att främja medlemmarnas kulturella intressen och erbjuda meningsfulla och berikande aktiviteter. Vi bygger vår verksamhet på medlemmarnas kunskap och engagemang. 

 • har över 50 föreningar i landet med totalt ca 20 000 medlemmar, alla anslutna till Förbundet Aktiva Seniorer, som startade 1988. 

 •  har ingen åldersgräns för medlemskap, men våra aktiviteter är främst avsedda för Dig som är 55+ och som disponerar Din tid. 

 • vill erbjuda en meningsfull och berikande verksamhet, där det framförallt på det kulturella området finns stora möjligheter till upplevelser av bestående värde. 

 • har en verksamhet som ska präglas av ett rikt och varierat utbud av god kvalitet, som förenas med gemenskap och trivsel.
  har som symbol ett bi som kontinuerligt samlar in och delar med sig av den egna kunskaps- och
  erfarenhetsbanken . Medlemmarnas kunskap och erfarenhet är grunden och används i verksamheten.

 • är en medlemsorganisation till Medborgarskolan och får därigenom bl.a. stöd och hjälp med studiecirklar
  och tillgång till Medborgarskolans lokaler.  

 • erbjuder social gemenskap och trevlig samvaro genom föreläsningar, studiecirklar, studiebesök,
  teaterresor m.m.

      Medlemsavgiften är 100:- per år. Kontakta oss på föreningens mobiltelefonnummer
      nedan om du önskar att bli medlem i vår förening.

        

Föreningens mobiltelefonnummer:     070- 692 02 95 

Föreningens E-postadress:                     fas.enkoping@outlook.com 

Föreningens Bankgiro:                       586-2453

Föreningens hemsida:                         www.enkoping.aktivaseniorer.com