STYRELSEN

Styrelsen för Enköpingsavdelningen av Aktiva Seniorer har följande sammansättning:

Ordförande                              Åke Sundby                        tel 26130, 070-2794745
                                                ake.sundby@web.de
Vice ordförande                       Ulla Reuterskiöld                tel 21029, 070-3621860    
                                                ulla.reuterskiold@gmail.com
Sekreterare                             Kerstin Lindgren                  tel 32329, 070-7832329
                                                km_lindgren@hotmail.com
Kassör                                    
Hans Hellqvist                     tel 31682, 070-6589930
                                                hanshellqvist@hotmail.com
Ledamot                                  Barbro Hedström                 tel 35521, 073-0398347
                                                barhed@hotmail.com
Ledamot                                  Kristina Lindblad                 tel 29303, 070-7747477
                                                lindblad.kristina@hotmail.com
Ledamot                                  Svante Moberg                    tel 24774, 070-5142502
                                                moberg.svante@gmail.com

Ledamot                                  Jan Clasenius                     tel 39346, 073-3356577
                                                jan.clasenius@gmail.com

Ledamot                                  Göran Wesström                 tel 447450, 0703086506
                                               
goran.wesstrom@telia.com