Styrelsen

Styrelsen för Enköpingsavdelningen av Aktiva Seniorer har följande sammansättning:

OrdförandeÅke Sundbytel 070-2794745
ake.sundby@web.de
Vice ordfUlla Reuterskiöldtel 070-3621860
ulla.reuterskiold@gmail.com
SekreterareKerstin Lindgrentel  070-7832329
km_lindgren@hotmail.com
KassörHans Hellqvisttel 070-6589930
hanshellqvist@hotmail.com
Ledamot
Bokningar,
anmälningar m.m.
Barbro Hedström tel 073-0398347
barhed@hotmail.com
Ledamot
Medlemsregister,
personuppgiftsbiträde
Kristina Lindbladtel  070-7747477
lindblad.kristina@hotmail.com
Ledamot
Cirkelverksamheten
Svante Mobergtel 070-5142502
moberg.svante@gmail.com
Ledamot
Webmaster
Jan Claséniustel  073-3356577
jan.clasenius@gmail.com
Ledamot
Biträdande kassör
och IT
Göran Wesström tel  0703086506
goran.wesstrom@telia.com