NYHETER

 

NY NY NY NY NY
Diskussionscirkel om aktuella EU-frågor
 

Olika EU-frågor står i förgrunden just nu. Dramatiken kring Brexit tilltar allt mer, många undrar hur utgången kommer att påverka britterna och EU:s framtid. Högerextrema och nationalistiska krafter har växt sig starka i flera medlemsländer och kan komma att få stort genomslag i valen till EU-parlamentet i slutet av maj. Dessa partier utmanar flera av de värderingar EU står för. Hur mycket och på vilket sätt kan de komma att forma EU:s framtid? Kan Italiens ekonomi äventyra eurons överlevnad? 

Vi bjuder in till en studiecirkel där vi diskuterar dessa frågor samt går i genom elementa vad gäller EU:s funktioner och beslutsprocesser. Gruppen leds av Percy Westerlund, som under fjorton år arbetat med och i EU-systemet, efter 1995 som Direktör i EU-kommisionen med ansvar för direktoratet för relationer med Nordamerika, Stillahavsasien och EFTA-länderna. 

Tid: 17/4, 26/4, 2/5 och 16/5 kl 14.00-15.30
Lokal: Medborgarskolan, rum 3
Anmälan: Görs till cirkelledaren senast 15/4. E-post: percy.westerlund@gmail.com Tfn:070-360 71 12.
Antal: Max 10 deltagare


Ändringar till vårprogrammet
 

Cirklar

Enstaka händelser

Hemlig golfresa

Står: ch.jo@telia.com
Skall stå: ch-jo@telia.com

8-9/7   FAS - Golfen

Ny information om FAS-Golfen 2019 under rubriken
" Enstaka händelser".

BAO i Sundbyholm den 1 aug

Vi har fått nästan 40 intresseanmälningar. Det gör att vi har köpt in 40 biljetter. Man får nu anmäla sig till föreningens telefon 070-6920295. Anmälan är bindande. Kostnaden inklusive bussresa är 775 kr. Får vi fler anmälningar kan vi säkert skaffa fler biljetter i detta tidiga skede. Avresa sker 15:30 för att få bra platser. Det innebär ungefär en timmes köande innan insläpp. Campingstolar rekommenderas.