Föreningsdokument

GDPR (the General Data Protection Regulation), på svenska Dataskyddsförordningen, har till syfte att stärka skyddet för fysiska personer vid hantering av personuppgifter.

  • En personuppgift är information som kan identifiera en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgift är namn, telefonnummer, personnummer, postadress, e-postadress mm.
  • FAS Enköping för ett medlemsregister med personuppgifter (uppgift om namn, postadress, telefonnummer, e-postadress), inträdesår, matallergier och uppgift om betald medlemsavgift. Dessa uppgifter behöver föreningen för att skicka ut programblad och kontakta deltagare vid olika aktiviteter. Uppgift om inträdesår används för att uppmärksamma nyinträdda och jubilarer och uppgiften om matallergier för att erbjuda rätt mat. Dessutom sker fotografering vid föreningens aktiviteter. Fotona används utan namnuppgift i programbladet och på föreningens hemsida. Observera att inga personnummer eller födelseår registreras.
  • Inga personuppgifter lämnas ut till tredje part.
  • Personuppgiftsbiträde (PuB) i föreningen är Kristina Lindblad.
  • Föreningsregistret uppdateras av PuB och delas av övriga styrelsemedlemmar. I samband med anmälningar till aktiviteter upprättas listor för hand, som sedan förstörs när de ej längre behövs.
  • Medlemmarna informeras i programbladet och på hemsidan hur vi hanterar personuppgifterna. Medlemmarna kan vända sig till PuB för att få register-utdrag (avseende egna uppgifter) och för att anmäla förändringar i personuppgifterna. Medlemmarna godkänner föreningens hantering av personuppgifter i och med tecknande och förnyelse av medlemskap.
  • Medlemsregistret ska så långt möjligt hållas aktuellt. Medlemmarna ansvarar för att meddela förändringar i personuppgifterna till PuB. Tidigare medlemmar stryks ur registret så snart PuB fått kännedom om utträde. Medlem som ej betalt årsavgift före årsstämman avförs ur registret.