Aktiva Seniorer i Enköping

Social gemenskap – Månadsmöten med intressanta föredrag – Teaterresor – Utflykter – Studiecirklar – Motionsaktiviteter – Studiebesök

Välkommen in i gemenskapen!!

Hur du blir medlem hittar du under knappen ”bli medlem”27

27/4 Styrketräning på Kryddgården i höst

Information och anmälan under program/motion

26/4 Guidad tur i vattenparken

Aktiva Seniorer ordnar guidad tur i vattenparken den 5, 12 och 19 maj. Anmälan på hemsidan under Program/Studiebesök eller föreningens telefon 070-6920295. Deltagarantalet är begränsat till 8 per tillfälle. Vid överanmälan kommer vi försöka ordna fler tillfällen.

26/4 Bästa medlemmar i Aktiva Seniorer i Enköping!

Till hösten hoppas vi vara igång igen med fullt program.

Cirklarna är en stor del av verksamheten.

Som medlem är du nu välkommen att föreslå nya cirklar – gärna med cirkelledare. Jag hoppas att tidigare cirkelledare vill ställa upp igen. Dessa kommer att bli kontaktade enskilt.

Är du intresserad kontakta:

Svante Moberg    Tel 0705142502        moberg.svante@gmail.com

4/4 Android kurser

Jan Nybergs båda Androidkurser får framskjutna startdatum. Så snart dessa bestämts meddelas detta på hemsidan

28/2  Thank You for the Music, Västerås Konserthus 18/4-2021 är framflyttad till den 13/10-2021 kl. 19:30.

Läs mer

18/2 Årsmöte 2021

Något månadsmöte kommer vi inte att ha i februari och därmed inget årsmöte. Valet stod mellan att genomföra det nu med poströstning eller senare med fysisk närvaro. Vi bestämde oss för det senare alternativet och hoppas på ett möte i maj, kanske utomhus. Förutsättningen är naturligtvis att vi är vaccinerade. Annars får det bli senare. Vi återkommer med exakt datum. Årsmöteshandlingarna finns redan nu att ladda ner här.

Årsmöteshandlingar 2021

Verksamhetsberättelse 2020

16/2 Seniorcafé

Vi planerar att ordna ett träffpunkt för medlemmar att träffas en eftermiddag en gång i veckan över en kopp kaffe. Hembygdsföreningen är villig att upplåta Wallinska gården och tisdag eftermiddagar 13-16 passar bra. För att göra det enkelt tar man själv med sitt fika. Ingen föranmälan krävs och det kostar inget för medlemmen. Tanken med det hela är att ge möjlighet till en stunds anspråkslös samvaro.

Denna verksamhet kan naturligtvis inte starta förrän vi är vaccinerade, men vi vill förbereda oss genom att hitta cafévärdar. Din uppgift blir att låsa upp, städa och låsa en gång i månaden. Du som är villig att ställa upp som cafévärd anmäler dig till föreningens e-post fas.enkoping@outlook.com eller föreningens telefon 070-6920295. Vi behöver åtta personer till att börja med. Utan cafévärdar kan vi inte starta verksamheten.

4/2 Föreningen i Örebro bjuder på digitala träffar

Aktiva Seniorer i Örebro bjuder på fem digitala träffar, tre musikunderhållningar och två föredrag. Klicka på

Örebro Aktiva Seniorer DigitalaTräffar

22/10 Återbetalning för inställda aktiviteter     

Återbetalnig kommer att ske så snart som möjligt. Du kan underlätta det ganska mödosamma arbetet genom att meddela ulla.akerdahl@telia.com din bank och ditt kontonummer                                                 

 20/5  Vi vill starta en cirkel ”Blommor och träd i vår natur” och söker en cirkelledare. Tanken är att göra en vandring  vår, sommar och höst. Känner du dig kallad eller har förslag på lämplig cirkelledare: kontakta Svante Moberg i styrelsen

Gammalt material finns under fliken Arkiv

 

Läs mer om aktiviteterna under fliken PROGRAM där även anmälan sker.