Aktiva Seniorer i Enköping

Social gemenskap – Månadsmöten med intressanta föredrag – Teaterresor – Utflykter – Studiecirklar – Motionsaktiviteter – Studiebesök

Välkommen in i gemenskapen!!

Hur du blir medlem hittar du under knappen ”bli medlem”

11/7 Sång på gården

Foto: Johan Kjellberg
Foto: Johan Kjellberg

Svenska Kyrkan bjöd i början av juli in Aktiva Seniorer till ”Sång på gården”. Det var Lisen Brunsberg och Anna Bäcklund med musiker som i underbart sommarväder underhöll med en blandning av svensk musik och bossa nova mm. Musiken uppskattades till fullo. Dessutom imponerades vi som var där av att de sjungande damerna klarade av hettan utan att svimma.

 

30/6 Årsmöteshandlingar nu tillgängliga

Genom att klicka på länkarna nedan kommer du till årsmöteshandlingarna. Du deltar i årsmötet genom att anmäla dig under fliken program senast 29 juli. I årsmöteshandlingarna finns förslag till beslut. Har du alternativa förslag ber vi dig meddela dessa på mejl till fas.enkoping@outlook.com senast 29 juli. Röstningsformulär skickas ut den 30 juli till dem som anmält sig till stämman och ska vara föreningen tillhanda ifyllda senast den 5 augusti.

Vi hoppas på stort deltagande. Glöm inte att vi lottar ut två biljetter till Rainman på Oscars bland de röstande.

Länkar till filerna: 

Årsmöteshandlingar 2021

Verksamhetsberättelse 2020

29/6 Kallelse till ordinarie årsmöte 2021 i Föreningen Aktiva Seniorer i Enköping.

Ordinarie årsmöte 2021 i Föreningen Aktiva Seniorer i Enköping avhålls fredagen den 6 augusti kl 14 utan fysiskt deltagande av föreningens medlemmar. Medlemmarna kan utöva sin rösträtt genom att avge sina röster antingen på hemsidan eller genom att skicka in ett ifyllt poströstningsformulär. Motioner till stämman skall avges senast fyra veckor före stämman. Årsmöteshandlingar kommer att publiceras på hemsidan senast två veckor före stämman. För att stimulera till deltagande i röstningen kommer två biljetter till Rainman på Oscars den 14 november att lottas ut bland de medlemmar som avgivit röster.

27/4 Styrketräning på Kryddgården i höst

Information och anmälan under program/motion

26/4 Bästa medlemmar i Aktiva Seniorer i Enköping!

Till hösten hoppas vi vara igång igen med fullt program.

Cirklarna är en stor del av verksamheten.

Som medlem är du nu välkommen att föreslå nya cirklar – gärna med cirkelledare. Jag hoppas att tidigare cirkelledare vill ställa upp igen. Dessa kommer att bli kontaktade enskilt.

Är du intresserad kontakta:

Svante Moberg    Tel 0705142502        moberg.svante@gmail.com

4/4 Android kurser

Jan Nybergs båda Androidkurser får framskjutna startdatum. Så snart dessa bestämts meddelas detta på hemsidan

28/2  Thank You for the Music, Västerås Konserthus 18/4-2021 är framflyttad till den 13/10-2021 kl. 19:30.

Läs mer

16/2 Seniorcafé

Vi planerar att ordna en träffpunkt för medlemmar att träffas en eftermiddag en gång i veckan över en kopp kaffe. Hembygdsföreningen är villig att upplåta Wallinska gården och tisdag eftermiddagar 13-16 passar bra. För att göra det enkelt tar man själv med sitt fika. Ingen föranmälan krävs och det kostar inget för medlemmen. Tanken med det hela är att ge möjlighet till en stunds anspråkslös samvaro.

Denna verksamhet kan naturligtvis inte starta förrän vi är vaccinerade, men vi vill förbereda oss genom att hitta cafévärdar. Din uppgift blir att låsa upp, städa och låsa en gång i månaden. Du som är villig att ställa upp som cafévärd anmäler dig till föreningens e-post fas.enkoping@outlook.com eller föreningens telefon 070-6920295. Vi behöver åtta personer till att börja med. Utan cafévärdar kan vi inte starta verksamheten.

4/2 Föreningen i Örebro bjuder på digitala träffar

Aktiva Seniorer i Örebro bjuder på fem digitala träffar, tre musikunderhållningar och två föredrag. Klicka på

Örebro Aktiva Seniorer DigitalaTräffar

22/10 Återbetalning för inställda aktiviteter     

Återbetalnig kommer att ske så snart som möjligt. Du kan underlätta det ganska mödosamma arbetet genom att meddela ulla.akerdahl@telia.com din bank och ditt kontonummer                                                 

 20/5  Vi vill starta en cirkel ”Blommor och träd i vår natur” och söker en cirkelledare. Tanken är att göra en vandring  vår, sommar och höst. Känner du dig kallad eller har förslag på lämplig cirkelledare: kontakta Svante Moberg i styrelsen

Gammalt material finns under fliken Arkiv

 

Läs mer om aktiviteterna under fliken PROGRAM där även anmälan sker.