Aktiva Seniorer i Enköping

Social gemenskap – Månadsmöten med intressanta föredrag – Teaterresor – Utflykter – Studiecirklar – Motionsaktiviteter – Studiebesök

Välkommen in i gemenskapen!!

Hur du blir medlem hittar du under knappen ”bli medlem”

 

1/4 Aktiva Seniorers brev till Kommunen angående lokalfrågor

Till kommunstyrelsens ordförande, ordförande och ledamöter i Vård- och Omsorgsnämnden och Upplevelsenämnden samt förvaltningscheferna i Vård- och Omsorgsförvaltningen och Upplevelseförvaltningen

Klicka för att läsa brevet

10/3 Vänföreningar

Aktiva Seniorer har som filosofi att fokusera på det vi är bra på. Där andra föreningar redan gör ett bra jobb tycker vi inte att vi behöver anstränga oss. Av detta skäl har vi till exempel varken bridge eller pingis på programmet. Istället hänvisar vi gärna till föreningar som vi tror kan vara av intresse för våra medlemmar. Under fliken ”Vänföreningar” hittar du länkar till sådana föreningar, där du kan läsa mer om dem. Vi kommer successivt att uppdatera listan och tar gärna emot tips.

 

12/ 1 Vårens Program är nu släppt

Nu kan ni gå in under fliken Program och boka de aktiviteter ni vill gå på

För att läsa Program Bladet klicka på länken: FAS Vårprogram

 

27/10 Vi behöver bli fler som hjälper till

Föreningens medlemsantal har ökat varje år sedan starten 2003. 2014 var vi 405 medlemmar, nu 1080. Från starten tills nu har föreningens styrelse utfört allt planeringsarbete och ansvarat för genomförandet (undantagandes cirklarna förstås). I styrelsen är arbetet uppdelat så att varje medlem har väl definierade uppgifter, dvs en huvuduppgift – en person. Tack vare att flera medlemmar i styrelsen varit med länge fungerar detta ganska problemfritt, men vad händer om någon nyckelperson väljer att sluta eller faller ifrån av andra skäl? Organisationen är helt enkelt sårbar och arbetet riskerar växa oss över huvudet. Därför har vi nu beslutat att engagera er medlemmar i ett antal grupper, som ska bildas i början av nästa år för att ta sig an höstens program 2022.

Vi tänker oss följande grupper:

Programgruppen med ansvar för planering och genomförande av alla enstaka händelser. Gruppledare: Barbro Hedström
Cirkelgruppen med ansvar för planering av cirkelverksamheten tillsammans med cirkelledarna. Gruppledare: Svante Moberg
Studiebesöksgruppen med ansvar för planering och genomförande av studiebesöken. Gruppledare: Janne Clasénius
IT-gruppen med ansvar för frågor kring IT och ekonomi. Gruppledare: Göran Wesström
Kommunikationsgruppen med ansvar för kommunikation med medlemmarna genom hemsidan och en planerad facebooknärvaro. Gruppledare: Janne Clasénius
Servicegruppen med ansvar för praktiska sysslor såsom kaffekokning, dukning och möblering
Expeditionen med ansvar för att ta emot anmälningar och ändringar på telefon i den mån de inte görs på hemsidan, att finnas tillhands för medlemmarnas frågor och sköta andra administrativa göromål. Tanken är att bemanna expeditionen några timmar ett par dagar i veckan. Beroende på antalet frivilliga innebär det att man är ”i tjänst” en eller ett par gånger i månaden. Gruppledare: Barbro Hedström

Vi vänder oss till dig som medlem och ber om din hjälp och ditt engagemang. Kontakta någon av gruppledarna eller anmäl dig på föreningens mejl fas.enkoping@outlook.com Storleken på grupperna har vi inte bestämt, det får gruppledarna göra. Vi vill komma igång så snart som möjligt och väntar på att få höra av dig.

Styrelsen

22/10 CIRKEL MOTION

Föreningen driver ett Seniorgym på Kryddgården. Aktiviteten är styrkegymnastik, där man belastar kroppens olika muskelgrupper genom att använda olika redskap, exempelvis cykel, roddmaskiner, redskap för träning av benmuskler, hantlar, m.fl redskap.

Verksamheten leds av frivilliga medlemmar som arbetar helt ideellt. Träningen genomförs på egen risk. De medlemmar som har allvarligare krämpor bör fråga efter träningsprogram från en fysioterapeut.

Kraven för att få träna på Seniorgymmet är:

 • Medlemskap i Aktiva Seniorer.
 • Medlemmen skall vara vaccinerad mot COVID-19.
 • Vana från träning på Gym, man skall kunna redskapen.
 • Medlemmar som aldrig tidigare tränat med denna typ av redskap måste anmäla detta för att erbjudas särskild introduktion.
 • Medlemmen måste följa de ordningsregler som finns anslagna i lokalen.
 • De medlemmar som vill avsluta sin träning måste anmäla detta.
 • De medlemmar som är anmälda till Gymmet och som inte kommer att utnyttja träningen måste anmäla detta.

Öppettider:

 • Måndagar till och med torsdagar, klockan 16.00-18.00.
 • Lördagar, klockan 09.00-11.00
 • Under juni, juli och augusti, är det öppet endast måndagar och torsdagar.

Anmälan till träning på Seniorgymmet genomförs på hemsidan Aktiva Seniorer Enköping under rubriken, motion. Det går också att ringa föreningens telefon 070-6920295

Samordnare:    Sven-Erik Meyerson,

svenerik.meyerson@gmail.com

Mobil: 070-2727100

27/9 SENIORGYMMET på KRYDDGÅRDEN, STARTAR 2021-10-04 (Uppdaterat 21/10 med ny tid fredagar)

Efter vårt långa uppehåll startar vi nu upp träningen igen enligt följande:

 • Måndagar till och med Torsdagar, klockan 16.00-18.00.
 • Lördagar, klockan 09.00-11.00.
 • Fredagar, klockan 13.00-14.00, lokalen är enbart öppen för de medlemmar som anmäler behov av introduktion för nybörjare. Särskild kallelse skickas via E-mail eller telefon
 • För att få träna på Aktiva Seniorers tider i Gymmet på Kryddgården krävs medlemskap i föreningen.
 • Inför varje säsong skall anmälan göras via hemsidan.
 • De medlemmar som inte har tränat förut på Kryddgården skall meddela detta i särskild ordning vid anmälan. En introduktion genomförs, efter särskild kallelse.
 • Styrketräningen genomförs med särskilda träningsredskap och maskiner där muskulaturen belastas på olika sätt. De medlemmar som tränar och har mer komplicerade skavanker bör kontakta legitimerade fysioterapeuter för att få särskilda träningsprogram
 • Aktiva Seniorers träningspass övervakas av Gymansvariga som inte är fysioterapeuter men som erhållit särskild utbildning.
 • Medlemmar som har erfarenhet från styrketräning och är villiga att ställa upp som Gymansvariga kan anmäla detta till Aktiva Seniorers samordnare Sven-Erik Meyerson.
 • För att delta ska du vara vaccinerad mot covid. Håll avstånd och stanna hemma om du har sjukdomssymtom.

Lokal: Kryddgårdens gym. Ledare: Utbildade gymansvariga ur Aktiva Seniorer. Information och samordning: Sven-Erik Meyerson, tel. 070-2727100

27/8 Aktiva Seniorer efterlyser gymansvariga för att leda gymverksamheten i Kryddgården.

• Gymmet innehar träningsredskap för styrketräning. Det är en fördel att ha tränat i lokalen och att man har kunskap om hur träningen bör bedrivas.
• I gymansvaret ingår att låsa upp och starta lokalen samt att efter träningspasset desinficera maskinernas arbetsytor samt låsa lokalen.
• Under träningspasset skall man som gymansvarig kontrollera att maskinerna används på rätt sätt och med hanterbar belastning.
• De som tränar skall vara medlemmar i Aktiva Seniorer. Kontroll sker mot en lista.
• Under nuvarande pandemi skall särskilda krav efterlevas, såsom vaccination, handhygien samt avståndet mellan individer mm.
Vi är ca 20 medlemmar som idag delar på ansvaret. Vi behöver bli fler. Våra träningspass är måndagar-torsdagar klockan 1600-1800 samt lördagar 0900-1100. Vi är indelade i 5 grupper. Vi hoppas verksamheten kan återstarta inom kort men vet fortfarande inte när.

Intresseanmälan skickas till Sven-Erik Meyerson, samordnare.
svenerik.meyerson@gmail.com
telefon: 0702727100

 

22/10 Återbetalning för inställda aktiviteter     

Återbetalnig kommer att ske så snart som möjligt. Du kan underlätta det ganska mödosamma arbetet genom att meddela ulla.akerdahl@telia.com din bank och ditt kontonummer                                                 

 20/5  Vi vill starta en cirkel ”Blommor och träd i vår natur” och söker en cirkelledare. Tanken är att göra en vandring  vår, sommar och höst. Känner du dig kallad eller har förslag på lämplig cirkelledare: kontakta Svante Moberg i styrelsen

Gammalt material finns under fliken Arkiv

 

Läs mer om aktiviteterna under fliken PROGRAM där även anmälan sker.