Anmälan

Det är väldigt enkelt att göra anmälan på hemsidan, så vi ber alla som har möjlighet att använda detta alternativ. Klicka på fliken program, därefter välj aktivitet så ser ni knappar för anmälan. Kan man inte det finns fortfarande möjligheten att anmäla sig på föreningens telefon 070-6920295 eller med den i programhäftet bifogade anmälningsblanketten (endast enstaka händelser). Blanketten lämnas eller skickas då till Barbro Hedström, S:t Larsgatan 17, 74534 Enköping.

Dessa är de enda tre alternativen. Man kan alltså inte anmäla sig per e-post eller sms. Är ni två som vill delta tillsammans gör ni paranmälan

För studiebesök och månadsmöten gäller ”först till kvarn”. För enstaka händelser tillämpar vi vid överteckning däremot lottning, som sker en vecka efter det att programmet kommit. Meddelande om ni fått plats sker snarast efter lottningen. Därefter sker fördelning av platserna i den ordning anmälningarna kommer in.

Anmälan till aktiviteterna är bindande när sista betalningsdag nåtts. Därefter debiteras avgiften om reserv inte kan sättas in. Detta gäller även månadsmöten. Avanmälan sker till föreningens telefon.