Betalning

Betalning sker via faktura som skickas till din e-post någon vecka innan sista betalningsdag. Det är viktigt att betala till Bg 586-2453 och ange det OCR-nummer som finns angivet på fakturan. OCR-numret är unikt för dig som person och aktivitet, så det går inte att använda numret för andra betalningar. Den som inte har tillgång till e-post betalar som vanligt till föreningens bankgiro. Uppge namn och aktivitet på inbetalningsblanketten. Sista betalningsdag för enstaka händelser är vanligen två veckor före aktiviteten.

Observera att även månadsmötena ska betalas i förväg. Sista betalningsdag är i detta fall fredagen i veckan före mötet. Möjligheten att betala kontant kommer att finnas ytterligare en tid men ska helst undvikas. Uteblir man utan avanmälan senast fredag kommer mötesavgiften att debiteras.