2023

29/5-2023 Ny ordförande i Riks Förbundet Aktiva Seniorer

Vid Förbundets årsmöte förra onsdagen valdes Vivian Vimarlund till ny förbundsordförande. Hon efterträder avgående Åke Sundby, Enköping.

23/4-2023 Nu finns vi på Facebook!

Sedan några veckor tillbaka har vi en facebookgrupp som du är varmt välkommen att gå med i. Gruppen heter Aktiva Seniorer Enköping. Vi hoppas att du vill bidra med både foton, synpunkter och kommentarer 🙂 

8/3-2023 Här kan ni läsa Protokoll från 2023 års Föreningsstämma

Protokoll föreningsstämma 2023

1/2-2023 Så här skriver du ut ditt medlemskort för 2023

Längst ner på kvittot för betald medlemsavgift, som skickas till din e-post, finns fem ikoner. Klicka på den mittersta ikonen så visas medlemskortet som antingen kan skrivas ut eller skärmdumpas. Läs mer om föreningens medlemsförmåner under rubriken Om oss. Behöver du hjälp är du välkommen att kontakta Expeditionen.

Bild på ikoner från kvitto

12/1-2023 Kallelse till årsmöte i Föreningen Aktiva Seniorer i Enköping

Härmed kallas till årsmöte i Föreningen Aktiva Seniorer i Enköping torsdagen den 23 februari kl 14:00 i Kryddgårdens A-sal. Rätt att deltaga har medlemmar som betalt årsavgiften för 2023. Motioner till stämman ska vara inlämnade senast fyra veckor före stämman, dvs den 26 januari. Stämmohandlingar kommer att publiceras på hemsidan senast två veckor före stämman.

10/1-2023 Nu kan ni läsa Vårprogrammet här

Bokning till aktiviteterna kan nu göras under fliken program

Vårprogram 2023