2021

12/ 1 Vårens Program är nu släppt

Nu kan ni gå in under fliken Program och boka de aktiviteter ni vill gå på

För att läsa Program Bladet klicka på länken: FAS Vårprogram

17/11 Manifestation för möteslokaler

Seniorföreningarna i Enköping med ca 5000 medlemmar och Funktionsrätt Enköping genomförde på måndagen en manifestation före kommunfullmäktiges sammanträde. Flygblad som klargjorde föreningarnas önskemål om lokaler på kort och lång sikt överlämnades till ledamöterna. Det mest akuta kravet är att Kryddgårdens A-sal inte förvandlas till vävstuga. Många ledamöter uttryckte sympati för vår manifestation. Endast Vård och Omsorgs nämndordförande vägrade ta emot flygbladen med motiveringen att hon redan var väl insatt i ärendet.

3/11 Bild från oktobers månadsmöte

Peter Lind and the Cabaret Band