Om Aktiva Seniorer Enköping

Aktiva Seniorer

  • är en ideell organisation, partipolitiskt, pensionärsfackligt och religiöst obunden, med syfte att främja medlemmarnas kulturella intressen och erbjuda meningsfulla och berikande aktiviteter. Vi bygger vår verksamhet på medlemmarnas kunskap och engagemang. 
  • har knappt 50 föreningar i landet med totalt ca 20 000 medlemmar. Alla föreningar är anslutna till Förbundet Aktiva Seniorer som startade 1988. Hemsida: aktivaseniorer.com.
  • har ingen åldersgräns för medlemskap men våra aktiviteter är främst avsedda för dig som är 55+ och som disponerar din tid. 
  • vill erbjuda en meningsfull och berikande verksamhet, där det framförallt på det kulturella området finns stora möjligheter till upplevelser av bestående värde. 
  • har en verksamhet som ska präglas av ett rikt och varierat utbud av god kvalitet, som förenas med gemenskap och trivsel har som symbol ett bi som kontinuerligt samlar in och delar med sig av den egna kunskaps- och erfarenhetsbanken .
  • är en medlemsorganisation till Medborgarskolan som bland annat ger stöd och hjälp med studiecirklar och tillgång till Medborgarskolans lokaler.  
  • erbjuder social gemenskap och trevlig samvaro genom föreläsningar, studiecirklar, studiebesök, teaterresor m.m.

Föreningen i Enköping bildades 2003 och har nu över 1200 medlemmar.

Läs mera om vår historia i vår JUBILEUMSSKRIFT