Styrelsen

Styrelsen för Enköpingsavdelningen av Aktiva Seniorer har följande sammansättning:

OrdförandeÅke Sundbytel 070-2794745
ake.sundby@web.de
Vice ordfUlla Reuterskiöldtel 070-3621860
ulla.reuterskiold@gmail.com
SekreterareKerstin Lindgrentel  070-7832329
km_lindgren@hotmail.com
KassörUlla Åkerdahltel 070-2813755
ulla.akerdahl@telia.com
Ledamot
Bokningar,
anmälningar m.m.
Barbro Hedström tel 070-5656290
barhed@hotmail.com
Ledamot
Vice Sekreterare
Lena Hallemarktel  070-5105254
hallemark.96@mbox.lidnet.se
Ledamot
Cirkelverksamheten
Svante Mobergtel 070-5142502
moberg.svante@gmail.com
Ledamot
Webmaster, GDPR
Jan Claséniustel  073-3356577
jan.clasenius@gmail.com
Ledamot
IT och
Medlemsregister
Göran Wesström tel  070-3086506
goran.wesstrom@telia.com