Bli Medlem

Klicka här för att bli medlem

Medlemsavgift 100:- per kalenderår. Om man blir medlem efter 1 okt gäller medlemsavgiften även kommande år.

Medlemsrabatter m.m.

Asplunds blomsterhandel ger 10 % vid köp mot uppvisande av medlemskort.

Oves blommor ger 10% mot uppvisande av medlemskort

Ackes Färg ger 20 % på färg och 10 % på Anzas och några andra tillverkares verktyg mot uppvisande av medlemskort.

Fabian Flink erbjuder 10 % på hela sortimentet alla dagar och 20 % på matbröd måndag till onsdag. Visa medlemskort!

För medlemskort ta kontakt med någon i styrelsen.

Medlemsförsäkring

Försäkringarna har tagits fram i samarbete med Folksam.

Läs mer på Folksams hemsida.

Kontakta närmaste Folksamkontor och hänvisa till Aktiva Seniorers försäkring i Folksam nr K 66184.