Årsstämma

Föreningens medlemmar kallas till föreningsstämma den 27 februari kl 14.00 på Kryddgården. Årsavgiften för medlemskap är 100kr/person. Avgiften gäller per kalenderår och ska vara betald före stämman för att berättiga till deltagande. Motioner till årsmötet skulle ha varit inkomna till styrelsen senast 30 jan. Handlingar till stämman är nu publicerade här nedan.

Dagordning för Föreningsstämman 2020

FAS Verksamhetsberättelse 2019

Resultaträkning 2019

Balansräkning 2019

Revisionsberättelse 2019

Verksamhetsplan 2020

Budget 2020

Valberedningens Förslag 2020